Tìm kiếm

Bàn cầu Architectura

- 0%
Bàn cầu treo tường NOW
Bàn cầu treo tường NOW
SKU: NM-2833/WT

NOW - Bàn cầu treo tường, màu trắng:
- Men kháng khuẩn công nghệ Titania Silver Nano.
- Không bao gồm bình nước âm tường
- Thoát ngang: tim 215mm
- Bàn ngồi & nắp đóng êm, Urea Formaldehyde
- K. thước: 350x550 mm

Giá:

Liên hệ để biết giá
Liên hệ để biết giá
- 0%
Bàn cầu treo tường Architectura 568510
Bàn cầu treo tường Architectura 568510
SKU: Model : 568510
Collection : Architectura
 
Product description : Washdown WC
 
Size: 370 x 530 mm
 
Flush volume : 3 / 4,5 l
 
Installation wall-mounted
 
Outlet : horizontal outlet
 
Material : Sanitary porcelain

Giá:

Liên hệ để biết giá
Liên hệ để biết giá
- 0%
Bàn cầu 2 khối Architectura 568710
Bàn cầu 2 khối Architectura 568710
SKU: Model : 568710
Collection : Architectura
 
Product description : Washdown WC for close-coupled WC-suite
 
Size : 370 x 700 mm
 
Flush volume : 3 / 4,5 l
 
Installation : floor-standing, back to wall
 
Outlet : horizontal outlet
 
Material : Sanitary porcelain

Giá:

Liên hệ để biết giá
Liên hệ để biết giá
- 0%
Bàn cầu treo tường Architectura 4687R0
Bàn cầu treo tường Architectura 4687R0
SKU: Model : 4687R0
Collection : Architectura
 
Product description : Washdown WC Compact, rimless
 
Size : 350 x 480 mm
 
Flush volume : 3 / 4,5 l
 
Installation : wall-mounted
 
Outlet : horizontal outlet
 
Material : Sanitary porcelain

Giá:

Liên hệ để biết giá
Liên hệ để biết giá
- 0%
Bàn cầu 2 khối Architectura 568610
Bàn cầu 2 khối Architectura 568610
SKU: Model : 568610
Collection : Architectura
 
Product description : Washdown WC for close-coupled WC-suite
 
Size : 370 x 700 mm
 
Flush volume : 3 / 4,5 l
 
Installation : floor-standing, back to wall
 
Outlet : horizontal outlet
 
Material : Sanitary porcelain

Giá:

Liên hệ để biết giá
Liên hệ để biết giá