Tìm kiếm

Bàn cầu

- 0%
Bàn cầu 1 Khối
Bàn cầu 1 Khối
SKU: NM-1500/WT-SOFT

ORBIT - Bàn cầu 1 Khối, màu trắng:
- Men kháng khuẩn công nghệ Titania Silver Nano.
- Một nút nhấn xả nước 6 L.
- Thoát đứng: tim 305mm. Bao gồm đế nối và roong sáp ngăn mùi.
- Bàn ngồi & nắp đóng êm, nhựa PP
- K. thước: 380x745x700 mm

Giá:

Liên hệ để biết giá
Liên hệ để biết giá
- 0%
Bàn cầu 1 Khối
Bàn cầu 1 Khối
SKU: NM-1010/WT-SOFT-EX

ADA - Bàn cầu 1 Khối, màu trắng:
- Cần gạt xả nước 9 L.
- Bộ xả GEBERIT (xả êm)
- Thoát đứng: tim 305mm. Bao gồm đế nối và roong sáp ngăn mùi.
- Bàn ngồi & nắp đóng êm, nhựa PP
- K. thước: 470 x 740 x 520 mm

Giá:

Liên hệ để biết giá
Liên hệ để biết giá
- 0%
Bàn cầu 1 Khối
Bàn cầu 1 Khối
SKU: NM-1170/WT-SOFT

FAYE - Bàn cầu 1 Khối màu trắng:
- Men kháng khuẩn công nghệ Titania Silver Nano.
- Một nút nhấn xả nước 6 L.
- Thoát đứng, tim 305 mm. Bao gồm đế nối và roong sáp ngăn mùi.
- Bàn ngồi & nắp đóng êm, nhựa PP
- K. thước: 500x765x645 mm

Giá:

Liên hệ để biết giá
Liên hệ để biết giá
- 0%
Bàn cầu 1 Khối
Bàn cầu 1 Khối
SKU: NM-1810/WT-D

NICE - Bàn cầu 1 Khối, màu trắng:
- Men kháng khuẩn công nghệ Titania Silver Nano.
- Hai nút nhấn xả nước 3/6 L.
- Thoát đứng, tim 305 mm. Bao gồm roong sáp ngăn mùi.
- Bàn ngồi & nắp dễ tháo lắp (Click&Clean) đóng êm, Urea Formaldehyde
- K. thước: 430x815x672 mm

Giá:

Liên hệ để biết giá
Liên hệ để biết giá
- 0%
Bàn cầu 1 Khối
Bàn cầu 1 Khối
SKU: NM-1850/WT-D

NIXS - Bàn cầu 1 Khối màu trắng:
- Men kháng khuẩn công nghệ Titania Silver Nano.
- Hai nút nhấn xả nước 3/6 L (tiết kiệm nước).
- Thoát đứng, tim 305 mm.
- Bàn ngồi & nắp đóng êm, Urea Formaldehyde
- K. thước: 360x795x665 mm

Giá:

Liên hệ để biết giá
Liên hệ để biết giá
- 0%
Bàn cầu xả trực tiếp
Bàn cầu xả trực tiếp
SKU: NM-2282/WT-S

LUGANO - Bàn cầu không bình nước, màu trắng:
- Men kháng khuẩn công nghệ Titania Silver Nano.
- Xả trực tiếp (không bao gồm bộ xả).
- Thoát đứng: tim 254mm
- Bàn ngồi & nắp không đóng êm, nhựa PP
- K. thước: 380x695x370 mm

Giá:

Liên hệ để biết giá
Liên hệ để biết giá
- 0%
Bàn cầu 2 Khối
Bàn cầu 2 Khối
SKU: NM-2414/WT-410D

ULTRA - Bàn cầu 2 Khối, màu trắng:
- Men kháng khuẩn công nghệ Titania Silver Nano.
- Hai nút nhấn xả nước 3/6 L.
- Bộ xả GEBERIT
- Thoát đứng: tim 305mm.
- Bàn ngồi & nắp đóng êm, nhựa PP
- K. thước: 770x375x810mm

Giá:

Liên hệ để biết giá
Liên hệ để biết giá
- 0%
Bàn cầu 2 Khối
Bàn cầu 2 Khối
SKU: NM-2261/WT-260D

LIZA - Bàn cầu 2 Khối, màu trắng:
- Men kháng khuẩn công nghệ Titania Silver Nano.
- Hai nút nhấn xả nước 3/6 L (tiết kiệm nước).
- Bộ xả GEBERIT
- Thoát ngang: tim 190 mm hoặc thoát đứng: tim 70-200 mm. Bao gồm ống nối mềm.
- Bàn ngồi & nắp không đóng êm, nhựa ABS
- K. thước: 380x690x805 mm

Giá:

Liên hệ để biết giá
Liên hệ để biết giá
- 0%
Bàn cầu 2 Khối
Bàn cầu 2 Khối
SKU: NM-2125/WT-120D

SENSE - Bàn cầu 2 Khối, màu trắng:
- Men kháng khuẩn công nghệ Titania Silver Nano.
- Hai nút nhấn 3/6 L (tiết kiệm nước).
- Bộ xả GEBERIT
- Thoát đứng: tim 305mm
- Bàn ngồi & nắp không đóng êm, nhựa PP
- K. thước: 390x690x770 mm.

Giá:

Liên hệ để biết giá
Liên hệ để biết giá
- 0%
Bàn cầu 2 Khối
Bàn cầu 2 Khối
SKU: NM-2730/WT-730D

NUR - Bàn cầu 2 Khối, màu trắng:
- Men kháng khuẩn công nghệ Titania Silver Nano.
- Hai nút nhấn xả nước 3/6 L (tiết kiệm nước).
- Bộ xả GEBERIT
- Thoát đứng: tim 305mm. Bao gồm roong sáp ngăn mùi.
- Bàn ngồi & nắp dễ tháo lắp (Click&Clean) đóng êm, Urea Formaldehyde
- K. thước: 405x750x760 mm

Giá:

Liên hệ để biết giá
Liên hệ để biết giá
- 0%
Bàn cầu 2 Khối
Bàn cầu 2 Khối
SKU: NM-2861/WT-860D

NAAN - Bàn cầu 2 Khối, màu trắng:
- Men kháng khuẩn công nghệ Titania Silver Nano.
- Hai nút nhấn xả nước 3/6 L (tiết kiệm nước).
- Bộ xả GEBERIT
- Thoát đứng: tim 305mm. Bao gồm đế nối và roong sáp ngăn mùi.
- Bàn ngồi & nắp dễ tháo lắp (Click&Clean) đóng êm, Urea Formaldehyde
- K. thước: 365x715x805 mm. (w x l x h)

Giá:

Liên hệ để biết giá
Liên hệ để biết giá
- 0%
Bàn cầu 2 Khối
Bàn cầu 2 Khối
SKU: NM-2320/WT-322

NUVO - Bàn cầu 2 Khối, màu trắng:
- Men kháng khuẩn công nghệ Titania Silver Nano.
- Một nút nhấn xả nước 6 L.
- Thoát đứng: tim 305mm
- Bàn ngồi & nắp không đóng êm, nhựa PP
- K. thước: 395x650x720 mm

Giá:

Liên hệ để biết giá
Liên hệ để biết giá
- 0%
Bàn cầu 2 Khối NOW
Bàn cầu 2 Khối NOW
SKU: NM-2830/WT-830D

NOW- Bàn cầu 2 Khối, màu trắng:
- Men kháng khuẩn công nghệ Titania Silver Nano.
- Hai nút nhấn xả nước 3/6 L (tiết kiệm nước).
- Thoát đứng: tim 305mm. Bao gồm roong sáp ngăn mùi.
- Bàn ngồi & nắp đóng êm, Urea Formaldehyde
- K. thước: 350x630x830 mm

Giá:

Liên hệ để biết giá
Liên hệ để biết giá
- 0%
Bàn cầu 2 Khối AKA
Bàn cầu 2 Khối AKA
SKU: NM-2481/WT-480D

AKA - Bàn cầu 2 Khối, màu trắng:
- Men kháng khuẩn công nghệ Titania Silver Nano.
- Hai nút nhấn xả nước 4/7.5 L.
- Thoát ngang: tim 190 mm hoặc thoát đứng: tim 240-305 mm. Bao gồm ống nối mềm.
- Bàn ngồi & nắp không đóng êm, nhựa PP
- K. thước: 515x825x950 mm

Giá:

Liên hệ để biết giá
Liên hệ để biết giá
- 0%
Bàn cầu treo tường NIAN
Bàn cầu treo tường NIAN
SKU: NM-2683/WT-S

NIAN - Bàn cầu treo, màu trắng:
- Men kháng khuẩn công nghệ Titania Silver Nano.
- Không bao gồm bình nước âm tường.
- Thoát ngang: tim 215mm
- Bàn ngồi & nắp đóng êm, nhựa PP
- K. thước: 390x570x330 mm

Giá:

Liên hệ để biết giá
Liên hệ để biết giá
- 0%
Bàn cầu treo tường NAAN
Bàn cầu treo tường NAAN
SKU: NM-2863/WT-SOFT

NAAN - Bàn cầu treo tường, màu trắng:
- Men kháng khuẩn công nghệ Titania Silver Nano.
- Không bao gồm bình nước âm tường.
- Thoát ngang: tim 215mm
- Bàn ngồi & nắp dễ tháo lắp (Click&Clean) đóng êm, Urea Formaldehyde
- K. thước: 380 x595 mm

Giá:

Liên hệ để biết giá
Liên hệ để biết giá
12