Tìm kiếm

Chậu rửa

- 0%
Lavabo đặt bàn
Lavabo đặt bàn
SKU: NM-5111/WT

DEW - Lavabo chậu tròn đặt bàn, màu trắng (không bao gồm vòi nước).
- K. thước: 470x470x150 mm

Giá:

Liên hệ để biết giá
Liên hệ để biết giá
- 0%
Bàn cầu treo tường NOW
Bàn cầu treo tường NOW
SKU: NM-2833/WT

NOW - Bàn cầu treo tường, màu trắng:
- Men kháng khuẩn công nghệ Titania Silver Nano.
- Không bao gồm bình nước âm tường
- Thoát ngang: tim 215mm
- Bàn ngồi & nắp đóng êm, Urea Formaldehyde
- K. thước: 350x550 mm

Giá:

Liên hệ để biết giá
Liên hệ để biết giá
- 0%
Lavabo chân đứng
Lavabo chân đứng
SKU: NM-5104-SS/WT NM-6100

DERBY - Lavabo chân đứng, màu trắng (không bao gồm vòi nước).
- K. thước: 495 x 425x820 mm

Giá:

Liên hệ để biết giá
Liên hệ để biết giá
- 0%
Lavabo treo tường
Lavabo treo tường
SKU: NM-5104-SS/WT

Mặt Lavabo DERBY, màu trắng (không bao gồm vòi nước).
K. thước: 495 x 425 x 205 mm

Giá:

Liên hệ để biết giá
Liên hệ để biết giá
- 0%
Lavabo chân đứng
Lavabo chân đứng
SKU: NM-5480-SC/WT-S

AKA - Lavabo chân đứng, màu trắng (không bao gồm vòi nước).
- K. thước: 575x510x835 mm

Giá:

Liên hệ để biết giá
Liên hệ để biết giá
- 0%
Lavabo chân treo
Lavabo chân treo
SKU: NM-5106-SS+ NM 6101/WT

DERBY - Lavabo chân treo, màu trắng (không bao gồm vòi nước).
- K. thước: 555x480x225 mm.

Giá:

Liên hệ để biết giá
Liên hệ để biết giá
- 0%
Lavabo treo tường
Lavabo treo tường
SKU: NM-5680-SC/WT

NIAN - Lavabo treo tường ( không chân), màu trắng (không bao gồm vòi nước).
- K. thước: 535x530x225 mm

Giá:

Liên hệ để biết giá
Liên hệ để biết giá
- 0%
Lavabo treo tường
Lavabo treo tường
SKU: NM-5110-SC/WT

DEW - Lavabo treo tường ( không chân), màu trắng (không bao gồm vòi nước).
- K. thước: 470x560x205 mm

Giá:

Liên hệ để biết giá
Liên hệ để biết giá
- 0%
Lavabo đặt bàn
Lavabo đặt bàn
SKU: NM-5284-SC/WT

LUGANO - Lavabo oval đặt trên bàn, màu trắng (không bao gồm vòi nước).
- K. thước: 535x410mm

Giá:

Liên hệ để biết giá
Liên hệ để biết giá
- 0%
Lavabo đặt bàn
Lavabo đặt bàn
SKU: NM-5286-SC/WT

ALDEN - Lavabo oval đặt trên bàn, màu trắng (không bao gồm vòi nước).
- K. thước: 600x500 mm.

Giá:

Liên hệ để biết giá
Liên hệ để biết giá
- 0%
Lavabo đặt bàn
Lavabo đặt bàn
SKU: NM-5836/WT

NOW - Lavabo chữ nhật đặt trên bàn ( loại lớn), màu trắng (không bao gồm vòi nước và miếng gỗ trên lavabo).
- K. thước: 665x290x130 mm

Giá:

Liên hệ để biết giá
Liên hệ để biết giá
- 0%
Lavabo đặt bàn
Lavabo đặt bàn
SKU: NM-5701/WT

NUR - Lavabo chậu tròn đặt trên bàn, màu trắng (không bao gồm vòi nước).
- K. thước: 465x465x100 mm

Giá:

Liên hệ để biết giá
Liên hệ để biết giá
- 0%
Lavabo đặt bàn
Lavabo đặt bàn
SKU: NM-5704/WT

NUR - Lavabo chậu oval đặt trên bàn, màu trắng (không bao gồm vòi nước).
- K. thước: 500x390x100 mm

Giá:

Liên hệ để biết giá
Liên hệ để biết giá
- 0%
BE - Lavabo đặt dưới bàn
BE - Lavabo đặt dưới bàn
SKU: NM-5053/WT

BE - Lavabo đặt dưới bàn, màu trắng (không bao gồm vòi nước).
K. thước: 495x360 mm

Giá:

Liên hệ để biết giá
Liên hệ để biết giá
- 0%
SLIM - Lavabo chữ nhật đặt dưới bàn
SLIM - Lavabo chữ nhật đặt dưới bàn
SKU: NM-5572/WT

SLIM - Lavabo chữ nhật đặt dưới bàn, màu trắng (không bao gồm vòi nước).
- K. thước: 585 x 385 mm

Giá:

Liên hệ để biết giá
Liên hệ để biết giá