Cho Thuê Phòng Họp Giá Rẻ Tại Q10

Dịch vụ phòng Hội trường và phòng học cho thuê  theo ngày/ giờ hoặc liên kết dài hạn để giảng dạy, tổ chức hội nghị, hội thảo, thảo luận nhóm… (có áp dụng giá ưu tiên cho khách hàng thường xuyên, dài hạn). Hoa hồng hấp dẫn.