Search

Serie 6909

- 0%
Vòi lavabo nóng/lạnh
Vòi lavabo nóng/lạnh
SKU: 6909-91-80CP

Vòi lavabo nóng/lạnh cần gạt, đồng thau mạ chrome, đầu vòi xoay được.
(không bao gồm bộ xả và van khóa nước)

Price buy:

Contact
- 0%
Bộ vòi tắm nóng/lạnh
Bộ vòi tắm nóng/lạnh
SKU: 6909-94-80CP (SET)

Bộ vòi tắm nóng/lạnh cần gạt, đồng thau mạ chrome, đầu vòi xoay được.
(Bao gồm dây nối hoa sen mạ chrome, dài 150cm, móc gác xoay và hoa sen đồng thau mạ chrome).

Price buy:

Contact
- 0%
Bộ vòi tắm sen mưa
Bộ vòi tắm sen mưa
SKU: 6909-BD-80CP

Bộ vòi tắm sen mưa Vuông nóng/lạnh cần gạt, đồng thau mạ chrome, đầu vòi xoay được.
(Bao gồm dây nối hoa sen mạ chrome, dài 150cm, móc gác xoay và hoa sen đồng thau mạ chrome).

Price buy:

Contact
- 0%
Bộ vòi tắm nóng/lạnh
Bộ vòi tắm nóng/lạnh
SKU: 6909-M3-80CP

Bộ vòi tắm nóng/lạnh 5 lỗ gắn bồn tay vặn vuông, đồng thau mạ chrome
( kết hợp hoa sen mưa gắn tường hoăc trần)

Price buy:

Contact
- 0%
Bộ vòi tắm nóng/lạnh
Bộ vòi tắm nóng/lạnh
SKU: 6909-M2-80CP

Bộ vòi tắm nóng/lạnh 5 lỗ gắn bồn tay vặn vuông, đồng thau mạ chrome.
( kết hợp hoa sen mưa tay)

Price buy:

Contact
- 0%
Bộ vòi tắm sen mưa
Bộ vòi tắm sen mưa
SKU: 6909-9U-81CP

Bộ vòi tắm sen mưa Vuông nóng/lạnh âm tường, tay vặn, đồng thau mạ chrome. 

Price buy:

Contact
- 0%
Bộ vòi tắm sen mưa
Bộ vòi tắm sen mưa
SKU: 6909-9U-81CP NEW

Bộ vòi tắm sen mưa Vuông nóng/lạnh âm tường, tay vặn, đồng thau mạ chrome. 

Price buy:

Contact
- 50%
Bộ vòi bồn tắm nóng/lạnh gắn sàn 2 ống
Bộ vòi bồn tắm nóng/lạnh gắn sàn 2 ống
SKU: SP01 A06

Bộ vòi bồn tắm nóng/lạnh gắn sàn 2 ống, đồng thau mạ chrome.
(Bao gồm dây nối hoa sen mạ chrome, dài 150cm, sen tay nhựa mạ chrome).

Price buy:

7900000