Tìm kiếm

Sản phẩm mới

- 40%
TBVS combo 1
TBVS combo 1
SKU: TBVS combo 1

Giá:

10610000
17680000
10610000
- 40%
TBVS combo 3
TBVS combo 3
SKU: TBVS combo 3

Giá:

12190000
20320000
12190000
- 40%
TBVS combo 2
TBVS combo 2
SKU: TBVS combo 2

Giá:

10720000
17860000
10720000
- 0%
Móc treo đôi
Móc treo đôi
SKU: 6810-52-80CP
- Móc treo đôi - Đồng thau mạ chrome. - Hàng chính hãng, thương hiệu Justime

Giá:

Liên hệ để biết giá
Liên hệ để biết giá
- 0%
Bàn cầu 2 Khối NOW
Bàn cầu 2 Khối NOW
SKU: NM-2830/WT-830D
NOW- Bàn cầu 2 Khối, màu trắng:- Men kháng khuẩn công nghệ Titania Silver Nano.- Hai nút nhấn xả nước 3/6 L (tiết kiệm nước).- Thoát đứng: tim 305mm. Bao gồm roong...

Giá:

Liên hệ để biết giá
Liên hệ để biết giá
- 0%
Vòi xịt toilet
Vòi xịt toilet
SKU: 7903-WS-8134
Vòi xịt toilet, đồng thau mạ chrome, tay cầm màu xanh dương. Nút nhấn mở hoặc khóa nước(Bao gồm dây nối hoa sen inox, dài 120cm và móc gác).

Giá:

Liên hệ để biết giá
Liên hệ để biết giá
- 0%
Vòi xịt toilet
Vòi xịt toilet
SKU: 7903-WS-8104
Vòi xịt toilet, đồng thau mạ chrome, tay cầm màu xanh lá. Nút nhấn mở hoặc khóa nước(Bao gồm dây nối hoa sen inox, dài 120cm và móc gác).

Giá:

Liên hệ để biết giá
Liên hệ để biết giá
- 0%
Vòi xịt toilet
Vòi xịt toilet
SKU: 7903-WS-8113
Vòi xịt toilet, đồng thau mạ chrome, tay cầm màu cam. Nút nhấn mở hoặc khóa nước(Bao gồm dây nối hoa sen inox, dài 120cm và móc gác).

Giá:

Liên hệ để biết giá
Liên hệ để biết giá
- 0%
Vòi lavabo nóng/lạnh
Vòi lavabo nóng/lạnh
SKU: 6904-X2-80CP
Vòi lavabo nóng/lạnh âm tường đồng thau mạ chrome.(không bao gồm bộ xả)

Giá:

Liên hệ để biết giá
Liên hệ để biết giá
- 0%
Bộ vòi tắm nóng/lạnh
Bộ vòi tắm nóng/lạnh
SKU: 6909-94-80CP (SET)
Bộ vòi tắm nóng/lạnh cần gạt, đồng thau mạ chrome, đầu vòi xoay được.(Bao gồm dây nối hoa sen mạ chrome, dài 150cm, móc gác xoay và hoa sen đồng thau mạ...

Giá:

Liên hệ để biết giá
Liên hệ để biết giá
- 0%
Bộ vòi tắm nóng/lạnh
Bộ vòi tắm nóng/lạnh
SKU: 6909-M3-80CP
Bộ vòi tắm nóng/lạnh 5 lỗ gắn bồn tay vặn vuông, đồng thau mạ chrome( kết hợp hoa sen mưa gắn tường hoăc trần)

Giá:

Liên hệ để biết giá
Liên hệ để biết giá
- 0%
Bộ vòi tắm nóng/lạnh
Bộ vòi tắm nóng/lạnh
SKU: 6909-M2-80CP
Bộ vòi tắm nóng/lạnh 5 lỗ gắn bồn tay vặn vuông, đồng thau mạ chrome.( kết hợp hoa sen mưa tay)

Giá:

Liên hệ để biết giá
Liên hệ để biết giá
- 0%
Bộ vòi tắm sen mưa
Bộ vòi tắm sen mưa
SKU: 6909-9U-81CP
Bộ vòi tắm sen mưa Vuông nóng/lạnh âm tường, tay vặn, đồng thau mạ chrome. 

Giá:

Liên hệ để biết giá
Liên hệ để biết giá
- 0%
Bộ vòi tắm nóng/lạnh
Bộ vòi tắm nóng/lạnh
SKU: 6920-94-80CP (SET)
Bộ vòi tắm nóng/lạnh 2 tay vặn, đồng thau mạ chrome, đầu vòi xoay được.(Bao gồm dây nối hoa sen mạ chrome, dài 150cm, móc gác xoay và hoa sen đồng thau mạ...

Giá:

Liên hệ để biết giá
Liên hệ để biết giá
- 0%
Bộ vòi tắm nóng/lạnh
Bộ vòi tắm nóng/lạnh
SKU: 6927-94-81CP
Bộ vòi tắm nóng/lạnh cần gạt đơn, đồng thau mạ chrome. (Bao gồm dây nối hoa sen mạ chrome, dài 150cm, móc gác xoay và hoa sen đồng thau mạ chrome).

Giá:

Liên hệ để biết giá
Liên hệ để biết giá
- 0%
Vòi lavabo nóng/lạnh
Vòi lavabo nóng/lạnh
SKU: 6927-90-80CP
Vòi lavabo nóng/lạnh cần gạt, đồng thau mạ chrome.(Không bao gồm bộ xả cần gạt, không bao gồm van khóa nước)

Giá:

Liên hệ để biết giá
Liên hệ để biết giá
- 0%
Bộ vòi tắm sen mưa
Bộ vòi tắm sen mưa
SKU: 6920-9U-81CP NEW
Bộ vòi tắm sen mưa Oval nóng/lạnh âm tường, tay vặn, đồng thau mạ chrome:

Giá:

Liên hệ để biết giá
Liên hệ để biết giá
- 0%
Vòi valabo nóng/lạnh Mayfair MF02WB01
Vòi valabo nóng/lạnh Mayfair MF02WB01
SKU: MF02WB01
Vòi valabo nóng/lạnh cần gạt,  đồng thau mạ chrome. (Bao gồm bộ xả cần gạt, không bao gồm van khóa nước)

Giá:

Liên hệ để biết giá
Liên hệ để biết giá
- 0%
Bộ vòi tắm nóng/lạnh Mayfair MF04BS01
Bộ vòi tắm nóng/lạnh Mayfair MF04BS01
SKU: MF04BS01
Bộ vòi tắm nóng/lạnh cần gạt, đồng thau mạ chrome. (Đã bao gồm dây nối hoa sen 150cm, móc gác,  hoa sen nhựa mạ chrome).

Giá:

Liên hệ để biết giá
Liên hệ để biết giá
- 0%
Vòi valabo nóng/lạnh Mayfair MF04WB01
Vòi valabo nóng/lạnh Mayfair MF04WB01
SKU: MF04WB01
Vòi valabo nóng/lạnh cần gạt,  đồng thau mạ chrome. (Bao gồm bộ xả cần gạt, không bao gồm van khóa nước)

Giá:

Liên hệ để biết giá
Liên hệ để biết giá
- 0%
COMET-Bộ vòi tắm nóng/lạnh Mayfair MF02BS01
COMET-Bộ vòi tắm nóng/lạnh Mayfair MF02BS01
SKU: MF02BS01
COMET-Bộ vòi tắm nóng/lạnh cần gạt, đồng thau mạ chrome. (Bao gồm dây nối hoa sen 150cm, móc gác,  hoa sen nhựa mạ chrome).

Giá:

Liên hệ để biết giá
- 0%
Vòi lavabo nóng/lạnh Mayfair MF02WB02
Vòi lavabo nóng/lạnh Mayfair MF02WB02
SKU: MF02WB02
Vòi lavabo nóng/lạnh cần gạt, đồng thau mạ chrome. (Bao gồm bộ xả nhấn, không bao gồm van khóa nước) 

Giá:

Liên hệ để biết giá
Liên hệ để biết giá
- 0%
Bộ vòi tắm nóng/lạnh Mayfair MF06BS01
Bộ vòi tắm nóng/lạnh Mayfair MF06BS01
SKU: MF06BS01
Bộ vòi tắm nóng/lạnh cần gạt, đồng thau mạ chrome. (Đã bao gồm dây nối hoa sen 150cm, móc gác,  hoa sen nhựa mạ chrome).

Giá:

Liên hệ để biết giá
Liên hệ để biết giá
- 0%
Vòi valabo nóng/lạnh Mayfair MF06WB01
Vòi valabo nóng/lạnh Mayfair MF06WB01
SKU: MF06WB01
Vòi valabo nóng/lạnh cần gạt,  đồng thau mạ chrome. (Bao gồm bộ xả cần gạt, không bao gồm van khóa nước)

Giá:

Liên hệ để biết giá
Liên hệ để biết giá
- 0%
SQUARE LEVER-Vòi tắm nóng/lạnh Mayfair MF03BS01/A
SQUARE LEVER-Vòi tắm nóng/lạnh Mayfair MF03BS01/A
SKU: MF03BS01/A
SQUARE LEVER-Vòi tắm nóng/lạnh vuông, không đầu vòi xả, đồng thau mạ chrome. (Đã bao gồm dây nối hoa sen 150cm,móc gác, hoa sen nhựa mạ chrome).

Giá:

Liên hệ để biết giá
- 0%
SQUARE LEVER-Vòi tắm nóng/lạnh Mayfair MF03BS01
SQUARE LEVER-Vòi tắm nóng/lạnh Mayfair MF03BS01
SKU: MF03BS01
SQUARE LEVER-Vòi tắm nóng/lạnh vuông, đồng thau mạ chrome. (Đã bao gồm dây nối hoa sen 150cm,móc gác, hoa sen nhựa mạ chrome).

Giá:

Liên hệ để biết giá
- 0%
Vòi lavabo nóng/lạnh Mayfair MF03WB01
Vòi lavabo nóng/lạnh Mayfair MF03WB01
SKU: MF03WB01
Vòi lavabo nóng/lạnh vuông " SQUARE LEVER", cần gạt, đồng thau mạ chrome. (Bao gồm bộ xả nhấn, không bao gồm van khóa nước) 

Giá:

Liên hệ để biết giá
Liên hệ để biết giá
- 0%
Vòi bếp nước lạnh Mayfair AE-N08
Vòi bếp nước lạnh Mayfair AE-N08
SKU: AE-N08
Vòi bếp nước lạnh cần gạt đồng thau mạ chrome. (Không bao gồm dây cấp, bộ xả và van khóa nước)

Giá:

Liên hệ để biết giá
Liên hệ để biết giá
- 0%
Vòi nước lạnh Mayfair 2H AE W
Vòi nước lạnh Mayfair 2H AE W
SKU: 2H AE W
Vòi nước lạnh 2 đầu xả gắn tường, đồng thau mạ chrome.

Giá:

Liên hệ để biết giá
Liên hệ để biết giá
- 0%
Bộ vòi tắm sen mưa Mayfair MF03BS02
Bộ vòi tắm sen mưa Mayfair MF03BS02
SKU: MF03BS02
Bộ vòi tắm sen mưa vuông nóng/lạnh cần gạt âm tường, đồng thau mạ chrome.(Hoa sen mưa gắn tường, nhựa mạ chrome.Kt: 200x200mm)

Giá:

Liên hệ để biết giá
Liên hệ để biết giá
- 0%
Bộ vòi tắm sen mưa Mayfair ZC02W01+SC D02
Bộ vòi tắm sen mưa Mayfair ZC02W01+SC D02
SKU: ZC02W01+SC D02
Bộ vòi tắm sen mưa tròn nóng/lạnh 2 tay vặn, đồng thau mạ chrome.(Bao gồm dây nối hoa sen mạ chrome, dài 150cm, sen mưa Ø200mm và sen tay nhựa mạ chrome).

Giá:

Liên hệ để biết giá
- 35%
Bồn Tắm DAISY không Panel
Bồn Tắm DAISY không Panel
SKU: MA 7913
DAISY - Bồn tắm góc không yếm (panel) - Chất liệu: acrylic , màu trắng, - Phụ kiện: bộ xả và thoát tràn (không bao gồm yếm (Panel) và vòi bồn tắm). - KT: 1400...

Giá:

11800000
18150000
11800000
- 40%
Bồn Tắm RICARDO
Bồn Tắm RICARDO
SKU: MA 8937
RICARDO - Bồn tắm nằm Massage chữ nhật - acrylic, màu trắng. - Phụ Kiện: + hệ thống 6 đầu jet massage + Bộ xả và thoát trànKT: 1750 x 855 x 435 mm.

Giá:

28500000
47500000
28500000
- 30%
Bồn tắm SIROCCO
Bồn tắm SIROCCO
SKU: MA 7936
SIROCCO - Bồn tắm nằm tròn - acrylic , màu trắng. - Phụ kiện : bộ xả và thoát tràn (không bao gồm vòi bồn tắm).- KT: d1800 x 510 mm

Giá:

22675000
32395000
22675000
- 40%
Bồn Tắm GINO
Bồn Tắm GINO
SKU: MA 7934.2
GINO - Bồn tắm nằm massage - Chất liệu acrylic , màu trắng. - Phụ kiện: hệ thống 6 đầu jet massage (whirlpool) và 8 đầu jet sục khí (airpool), bộ xả và thoát...

Giá:

42630000
71044000
42630000
- 0%
Chậu rửa đặt bàn Architectura 412660
Chậu rửa đặt bàn Architectura 412660
SKU: Model : 412660
Chậu rửa đặt bàn. Kích thước 600x400 mm.  

Giá:

Liên hệ để biết giá
Liên hệ để biết giá
- 45%
Bồn Tắm SIMONE PLUS
Bồn Tắm SIMONE PLUS
SKU: MA 8955
SIMONE PLUS - Bồn tắm nằm Massage chữ nhật - acrylic, màu trắng. - Phụ Kiện: + Hệ thống 8 đầu jet massage nhỏ.4 đầu jet massage lớn. + Vòi nóng lạnh gắn...

Giá:

47670000
86670000
47670000
- 0%
Chậu rửa đặt bàn Architectura 416760
Chậu rửa đặt bàn Architectura 416760
SKU: Model 416760
Chậu rửa đặt bàn. Kích thước 615x415 mm Trọng lượng 20,6 kg

Giá:

Liên hệ để biết giá
Liên hệ để biết giá
- 0%
Chậu rửa đặt bàn Architectura 412540
Chậu rửa đặt bàn Architectura 412540
SKU: 412540
Chậu rửa đặt bàn hình tròn. Đường kính 400mm Trọng lượng 14kg.

Giá:

Liên hệ để biết giá
Liên hệ để biết giá
- 0%
Chậu rửa đặt bàn Architectura 419355
Chậu rửa đặt bàn Architectura 419355
SKU: Model : 419355
Collection : Architectura   Product description : Built-in washbasin   Size : 550 x 430 mm   Tap fitting / Tap hole remark suitable for 3-hole tap fittings, central tap hole punched...

Giá:

Liên hệ để biết giá
Liên hệ để biết giá
- 0%
Chậu rửa đặt bàn Architectura 416660
Chậu rửa đặt bàn Architectura 416660
SKU: Model : 416660
Collection : Architectura   Product description : Built-in washbasin   Size : 615 x 415 mm   Tap fitting / Tap hole remark without tap hole area   Overflow remark with...

Giá:

Liên hệ để biết giá
Liên hệ để biết giá
- 0%
Chậu rửa đặt bàn Architectura 416540
Chậu rửa đặt bàn Architectura 416540
SKU: Model : 416540
Collection : Architectura   Product description : Built-in washbasin   Size : Diameter: 415 mm   Tap fitting / Tap hole remark without tap hole area   Overflow remark with...

Giá:

Liên hệ để biết giá
Liên hệ để biết giá
- 0%
Chậu rửa đặt bàn Architectura 611610
Chậu rửa đặt bàn Architectura 611610
SKU: Model : 611610
Collection : Architectura   Product description : Vanity washbasin   Size : 1000 x 485 mm   Tap fitting / Tap hole remark suitable for 3-hole tap fittings, central tap hole punched...

Giá:

Liên hệ để biết giá
Liên hệ để biết giá
- 0%
Chậu rửa đặt bàn Architectura 419055
Chậu rửa đặt bàn Architectura 419055
SKU: Model : 419055
Collection : Architectura   Product description : Semi-recessed washbasin   Size : 550 x 430 mm   Tap fitting / Tap hole remark suitable for 3-hole tap fittings, central tap hole punched...

Giá:

Liên hệ để biết giá
Liên hệ để biết giá
- 0%
Chậu rửa đặt bàn Architectura 418855
Chậu rửa đặt bàn Architectura 418855
SKU: Model : 418855
Collection : Architectura   Product description : Washbasin   Size : 550 x 470 mm   Tap fitting / Tap hole remark suitable for 3-hole tap fittings, central tap hole punched...

Giá:

Liên hệ để biết giá
Liên hệ để biết giá
- 0%
Bàn cầu treo tường Architectura 568510
Bàn cầu treo tường Architectura 568510
SKU: Model : 568510
Collection : Architectura   Product description : Washdown WC   Size: 370 x 530 mm   Flush volume : 3 / 4,5 l   Installation wall-mounted   Outlet : horizontal...

Giá:

Liên hệ để biết giá
Liên hệ để biết giá
- 0%
Bàn cầu 2 khối Architectura 568710
Bàn cầu 2 khối Architectura 568710
SKU: Model : 568710
Collection : Architectura   Product description : Washdown WC for close-coupled WC-suite   Size : 370 x 700 mm   Flush volume : 3 / 4,5 l   Installation : floor-standing, back to...

Giá:

Liên hệ để biết giá
Liên hệ để biết giá
- 0%
Bàn cầu treo tường Architectura 4687R0
Bàn cầu treo tường Architectura 4687R0
SKU: Model : 4687R0
Collection : Architectura   Product description : Washdown WC Compact, rimless   Size : 350 x 480 mm   Flush volume : 3 / 4,5 l   Installation : wall-mounted   Outlet...

Giá:

Liên hệ để biết giá
Liên hệ để biết giá
- 0%
Bàn cầu 2 khối Architectura 568610
Bàn cầu 2 khối Architectura 568610
SKU: Model : 568610
Collection : Architectura   Product description : Washdown WC for close-coupled WC-suite   Size : 370 x 700 mm   Flush volume : 3 / 4,5 l   Installation : floor-standing, back to...

Giá:

Liên hệ để biết giá
Liên hệ để biết giá
- 0%
Bồn tắm Architectura UBA199ARA2V
Bồn tắm Architectura UBA199ARA2V
SKU: Model : UBA199ARA2V
Collection : Architectura   Product description : Bath   Size : 1900 x 900 mm   Material : Acrylic

Giá:

Liên hệ để biết giá
Liên hệ để biết giá
- 0%
Bồn tắm nằm Architectura UBA177ARA2V
Bồn tắm nằm Architectura UBA177ARA2V
SKU: Model : UBA177ARA2V
Collection : Architectura   Product description : Bath   Size : 1700 x 700 mm   Material : Acrylic

Giá:

Liên hệ để biết giá
Liên hệ để biết giá
- 0%
Bồn tiểu nam Architectura 557300
Bồn tiểu nam Architectura 557300
SKU: Model : 557300
Collection : Architectura   Product description : Siphonic urinal   Size : 355 x 620 x 385 mm   Flush volume : 1,0 l   Inlet : water inlet from above   Material : Sanitary...

Giá:

Liên hệ để biết giá
Liên hệ để biết giá
- 0%
Bồn tiểu nam Architectura 557420
Bồn tiểu nam Architectura 557420
SKU: Model : 557420
Collection : Architectura   Product description : Siphonic urinal   Size : 355 x 620 x 385 mm   Flush volume : 1,0 l   Inlet : concealed water inlet   Material : Sanitary...

Giá:

Liên hệ để biết giá
Liên hệ để biết giá
- 0%
Bồn tiểu nam Architectura 558700
Bồn tiểu nam Architectura 558700
SKU: Model : 558700
Collection : Architectura   Product description : Siphonic urinal   Size : 325 x 680 x 355 mm   Flush volume : 1,0 l   Inlet : concealed inlet and outlet   Material : Sanitary...

Giá:

Liên hệ để biết giá
Liên hệ để biết giá
- 0%
Chậu rửa treo tường Subway 731550
Chậu rửa treo tường Subway 731550
SKU: Model : 731550
Collection : Subway 2.0   Product description: Handwashbasin   Size : 500 x 400 mm   Tap fitting / Tap hole remark : suitable for 1-hole tap fittings, tap hole punched out   Overflow...

Giá:

Liên hệ để biết giá
Liên hệ để biết giá
- 0%
Chậu rửa đặt bàn Subway 73155G
Chậu rửa đặt bàn Subway 73155G
SKU: Model : 73155G
Collection : Subway 2.0   Product description : Handwashbasin   Size : 500 x 400 mm   Tap fitting / Tap hole remark : suitable for 1-hole tap fittings, tap hole punched out   Overflow...

Giá:

Liên hệ để biết giá
Liên hệ để biết giá
- 0%
Chậu rửa đặt bàn Subway 71136G
Chậu rửa đặt bàn Subway 71136G
SKU: Model : 71136G
Collection : Subway 2.0   Product description : Washbasin   Size : 600 x 470 mm   Tap fitting / Tap hole remark : suitable for 3-hole tap fittings, central tap hole punched...

Giá:

Liên hệ để biết giá
Liên hệ để biết giá
- 0%
Chậu rửa đặt bàn Hommage 710263
Chậu rửa đặt bàn Hommage 710263
SKU: Model : 710263
Collection : Hommage   Product description : Built-in washbasin   Size : 630 x 525 mm   Tap fitting / Tap hole remark : suitable for 1-hole tap fittings, tap hole punched...

Giá:

Liên hệ để biết giá
Liên hệ để biết giá
- 0%
Chậu rửa chân đứng Hommage 7101A2
Chậu rửa chân đứng Hommage 7101A2
SKU: Model : 7101A2
Collection : Hommage   Product description : Washbasin   Size : 650 x 530 mm   Tap fitting / Tap hole remark : suitable for 3-hole tap fittings, 3 tap holes punched out   Overflow...

Giá:

Liên hệ để biết giá
Liên hệ để biết giá
- 0%
Bồn tắm Aveo
Bồn tắm Aveo
SKU: Model : UBQ194AVE9PDV
Collection : Aveo   Product description : Bath   Size : 1900 x 950 mm   Material : Quaryl®

Giá:

Liên hệ để biết giá
Liên hệ để biết giá
- 0%
Bồn tắm Finion
Bồn tắm Finion
SKU: Model : UBQ177FIN7A300V1
Collection : Finion   Product description : Baths   Size : 1700 x 700 mm   Material : Quaryl®

Giá:

Liên hệ để biết giá
Liên hệ để biết giá
- 0%
Bồn tắm La Belle
Bồn tắm La Belle
SKU: Model : UBQ180LAB2PDBCV
Collection : La Belle   Product description : Bath   Size : 1800 x 800 mm   Material : Quaryl®

Giá:

Liên hệ để biết giá
Liên hệ để biết giá
- 0%
Bồn tắm Squaro Edge 12
Bồn tắm Squaro Edge 12
SKU: Model : UBQ180SQE7PDV
Collection : Squaro Edge 12   Product description : Bath   Size : 1800 x 800 mm   Material : Quaryl®

Giá:

Liên hệ để biết giá
Liên hệ để biết giá
- 0%
Bồn tắm Colorado
Bồn tắm Colorado
SKU: Model : UBA200COL2V
Collection : Colorado   Product description : Bath   Size : 2000 x 1200 mm   Material : Acrylic

Giá:

Liên hệ để biết giá
Liên hệ để biết giá
- 0%
Bồn tắm Loop & Friends
Bồn tắm Loop & Friends
SKU: Model : UBA140LFO3V
Collection : Loop & Friends   Product description : Bath   Size ;1400 x 1400 mm   Material : Acrylic

Giá:

Liên hệ để biết giá
Liên hệ để biết giá
- 0%
Bồn tắm O.novo
Bồn tắm O.novo
SKU: Model : UBA189FDN7V
Collection: O.novo   Product description : Bath   Size:  1800 x 900 mm   Material: Acrylic

Giá:

Liên hệ để biết giá
Liên hệ để biết giá
- 0%
Bồn tắm Aqualoop
Bồn tắm Aqualoop
SKU: Model : UBA175AQU9V
Collection : Aqualoop   Product description: Bath   Size; 1750 x 1750 mm   Material: Acrylic

Giá:

Liên hệ để biết giá
Liên hệ để biết giá
- 35%
SOPHIA -  Bồn tắm chữ nhật
SOPHIA - Bồn tắm chữ nhật
SKU: MA 7926
SOPHIA - Bồn tắm chữ nhật acrylic, màu trắng. (Không hệ thống massage)KT: 1850 x 1100 x 455 mm.

Giá:

11870000
- 0%
Thanh máng khăn đôi
Thanh máng khăn đôi
SKU: 6810-14-81CP
Thanh máng khăn đôi 60cm, đồng thau mạ chrome.

Giá:

Liên hệ để biết giá
Liên hệ để biết giá
- 0%
Bộ vòi tắm nóng/lạnh
Bộ vòi tắm nóng/lạnh
SKU: 6759-94-81CP
Bộ vòi tắm nóng/lạnh cần gạt

Giá:

Liên hệ để biết giá
Liên hệ để biết giá
- 0%
Vòi lavabo nóng/lạnh
Vòi lavabo nóng/lạnh
SKU: 6759-91-80CP
Vòi lavabo nóng/lạnh cần gạt

Giá:

Liên hệ để biết giá
Liên hệ để biết giá
- 0%
Bộ vòi tắm nóng/lạnh
Bộ vòi tắm nóng/lạnh
SKU: 6758-94-81CP
Bộ vòi tắm nóng/lạnh

Giá:

Liên hệ để biết giá
Liên hệ để biết giá
- 0%
Vòi lavabo nóng/lạnh
Vòi lavabo nóng/lạnh
SKU: 6771-90-81CP
Vòi lavabo nóng/lạnh

Giá:

4510000
- 0%
Vòi lavabo nóng/lạnh
Vòi lavabo nóng/lạnh
SKU: 6771-91-80CP
Vòi lavabo nóng/lạnh

Giá:

3790000
- 0%
Vòi lavabo nóng/lạnh âm tường
Vòi lavabo nóng/lạnh âm tường
SKU: 6771-X2-80CP
Vòi lavabo nóng/lạnh âm tường

Giá:

4120000
- 0%
Bộ vòi tắm nóng/lạnh
Bộ vòi tắm nóng/lạnh
SKU: 7765-94-81MA
Bộ vòi tắm nóng/lạnh

Giá:

4975000
- 0%
Vòi lavabo nóng/lạnh
Vòi lavabo nóng/lạnh
SKU: 8765-90-80CP
Vòi lavabo nóng/lạnh

Giá:

3480000
- 0%
Vòi bếp nóng/lạnh
Vòi bếp nóng/lạnh
SKU: 6771-97-80CP
Vòi bếp nóng/lạnh

Giá:

4270000
- 0%
Vòi lavabo nóng/lạnh
Vòi lavabo nóng/lạnh
SKU: 6780-91-80CP
Vòi lavabo nóng/lạnh

Giá:

Liên hệ để biết giá
Liên hệ để biết giá
- 0%
Bộ vòi tắm nóng/lạnh
Bộ vòi tắm nóng/lạnh
SKU: 6771-94-81CP
Bộ vòi tắm nóng/lạnh

Giá:

Liên hệ để biết giá
Liên hệ để biết giá
- 0%
Bộ vòi tắm nóng/lạnh
Bộ vòi tắm nóng/lạnh
SKU: 6790-94-81CP (SET)
Bộ vòi tắm nóng/lạnh

Giá:

Liên hệ để biết giá
Liên hệ để biết giá
- 0%
Bộ vòi tắm nóng/lạnh
Bộ vòi tắm nóng/lạnh
SKU: 6780-94-81CP
Bộ vòi tắm nóng/lạnh

Giá:

Liên hệ để biết giá
Liên hệ để biết giá
- 0%
Vòi bếp nóng/lạnh
Vòi bếp nóng/lạnh
SKU: 6780-96-80CP
Vòi bếp nóng/lạnh

Giá:

Liên hệ để biết giá
Liên hệ để biết giá
- 0%
Vòi bồn vệ sinh nữ nóng/lạnh
Vòi bồn vệ sinh nữ nóng/lạnh
SKU: 6780-99-81CP
Vòi bồn vệ sinh nữ nóng/lạnh

Giá:

Liên hệ để biết giá
Liên hệ để biết giá
- 0%
Vòi lavabo nóng/lạnh
Vòi lavabo nóng/lạnh
SKU: 6880-92-80CP
Vòi lavabo nóng/lạnh

Giá:

Liên hệ để biết giá
Liên hệ để biết giá
- 0%
Vòi lavabo nóng/lạnh
Vòi lavabo nóng/lạnh
SKU: 6880-90-81CP
Vòi lavabo nóng/lạnh

Giá:

Liên hệ để biết giá
Liên hệ để biết giá