Tìm kiếm

Vòi chậu rửa Mayfair

- 0%
Vòi valabo nóng/lạnh Mayfair MF02WB01
Vòi valabo nóng/lạnh Mayfair MF02WB01
SKU: MF02WB01

Vòi valabo nóng/lạnh cần gạt,  đồng thau mạ chrome. (Bao gồm bộ xả cần gạt, không bao gồm van khóa nước)

Giá:

Liên hệ để biết giá
Liên hệ để biết giá
- 0%
Vòi lavabo nóng/lạnh Mayfair MF02WB02
Vòi lavabo nóng/lạnh Mayfair MF02WB02
SKU: MF02WB02

Vòi lavabo nóng/lạnh cần gạt, đồng thau mạ chrome. (Bao gồm bộ xả nhấn, không bao gồm van khóa nước) 

Giá:

Liên hệ để biết giá
Liên hệ để biết giá
- 0%
Vòi valabo nóng/lạnh Mayfair MF04WB01
Vòi valabo nóng/lạnh Mayfair MF04WB01
SKU: MF04WB01

Vòi valabo nóng/lạnh cần gạt,  đồng thau mạ chrome. (Bao gồm bộ xả cần gạt, không bao gồm van khóa nước)

Giá:

Liên hệ để biết giá
Liên hệ để biết giá
- 0%
Vòi lavabo nóng/lạnh Mayfair MF03WB01
Vòi lavabo nóng/lạnh Mayfair MF03WB01
SKU: MF03WB01

Vòi lavabo nóng/lạnh vuông " SQUARE LEVER", cần gạt, đồng thau mạ chrome. (Bao gồm bộ xả nhấn, không bao gồm van khóa nước) 

Giá:

Liên hệ để biết giá
Liên hệ để biết giá
- 0%
Vòi valabo nóng/lạnh Mayfair MF06WB01
Vòi valabo nóng/lạnh Mayfair MF06WB01
SKU: MF06WB01

Vòi valabo nóng/lạnh cần gạt,  đồng thau mạ chrome. (Bao gồm bộ xả cần gạt, không bao gồm van khóa nước)

Giá:

Liên hệ để biết giá
Liên hệ để biết giá
- 0%
Vòi lavabo nóng/lạnh Mayfair MF01WB03
Vòi lavabo nóng/lạnh Mayfair MF01WB03
SKU: MF01WB03

Vòi lavabo nóng/lạnh 2 tay vặn, đồng thau mạ chrome. (Bao gồm bộ xả nhấn, không bao gồm van khóa nước) 

Giá:

Liên hệ để biết giá
Liên hệ để biết giá
- 0%
Vòi nước lạnh Mayfair AE J06
Vòi nước lạnh Mayfair AE J06
SKU: AE J06

Vòi lavabo nước lạnh

đồng thau mạ crôm

Không bao gồm dây cấp và bộ xả

Giá:

Liên hệ để biết giá
Liên hệ để biết giá