Tìm kiếm

Serie 6920/7920

- 0%
Vòi lavabo nóng/lạnh
Vòi lavabo nóng/lạnh
SKU: 7920-90-80CP

Vòi lavabo nóng/lạnh hai tay vặn, đồng thau mạ chrome
(không bao gồm bộ xả và van khóa nước)

Giá:

Liên hệ để biết giá
Liên hệ để biết giá
- 0%
Vòi lavabo nóng/lạnh
Vòi lavabo nóng/lạnh
SKU: 6920-92-80CP

Vòi lavabo nóng/lạnh hai tay vặn âm tường, đồng thau mạ chrome
(không bao gồm bộ xả và van khóa nước)

Giá:

Liên hệ để biết giá
Liên hệ để biết giá
- 0%
Bộ vòi tắm nóng/lạnh
Bộ vòi tắm nóng/lạnh
SKU: 6920-94-80CP (SET)

Bộ vòi tắm nóng/lạnh 2 tay vặn, đồng thau mạ chrome, đầu vòi xoay được.
(Bao gồm dây nối hoa sen mạ chrome, dài 150cm, móc gác xoay và hoa sen đồng thau mạ chrome).

Giá:

Liên hệ để biết giá
Liên hệ để biết giá
- 0%
Bộ vòi tắm sen mưa
Bộ vòi tắm sen mưa
SKU: 6920-BD-80CP

Bộ vòi tắm sen mưa Oval nóng/lạnh 2 cần gạt, đồng thau mạ chrome, đầu vòi xoay được.
(Bao gồm dây nối hoa sen mạ chrome, dài 150cm, móc gác xoay và hoa sen đồng thau mạ chrome).

Giá:

Liên hệ để biết giá
Liên hệ để biết giá
- 0%
Bộ vòi tắm sen mưa
Bộ vòi tắm sen mưa
SKU: 6920-9U-81CP NEW

Bộ vòi tắm sen mưa Oval nóng/lạnh âm tường, tay vặn, đồng thau mạ chrome:

Giá:

Liên hệ để biết giá
Liên hệ để biết giá