Tìm kiếm

Vòi sen tắm Mayfair

- 0%
COMET-Bộ vòi tắm nóng/lạnh Mayfair MF02BS01
COMET-Bộ vòi tắm nóng/lạnh Mayfair MF02BS01
SKU: MF02BS01

COMET-Bộ vòi tắm nóng/lạnh cần gạt, đồng thau mạ chrome. (Bao gồm dây nối hoa sen 150cm, móc gác,  hoa sen nhựa mạ chrome).

Giá:

Liên hệ để biết giá
- 0%
Bộ vòi tắm nóng/lạnh Mayfair MF04BS01
Bộ vòi tắm nóng/lạnh Mayfair MF04BS01
SKU: MF04BS01

Bộ vòi tắm nóng/lạnh cần gạt, đồng thau mạ chrome. (Đã bao gồm dây nối hoa sen 150cm, móc gác,  hoa sen nhựa mạ chrome).

Giá:

Liên hệ để biết giá
Liên hệ để biết giá
- 0%
SQUARE LEVER-Vòi tắm nóng/lạnh Mayfair MF03BS01
SQUARE LEVER-Vòi tắm nóng/lạnh Mayfair MF03BS01
SKU: MF03BS01

SQUARE LEVER-Vòi tắm nóng/lạnh vuông, đồng thau mạ chrome. (Đã bao gồm dây nối hoa sen 150cm,móc gác, hoa sen nhựa mạ chrome).

Giá:

Liên hệ để biết giá
- 0%
SQUARE LEVER-Vòi tắm nóng/lạnh Mayfair MF03BS01/A
SQUARE LEVER-Vòi tắm nóng/lạnh Mayfair MF03BS01/A
SKU: MF03BS01/A

SQUARE LEVER-Vòi tắm nóng/lạnh vuông, không đầu vòi xả, đồng thau mạ chrome. (Đã bao gồm dây nối hoa sen 150cm,móc gác, hoa sen nhựa mạ chrome).

Giá:

Liên hệ để biết giá
- 0%
Bộ vòi tắm nóng/lạnh Mayfair MF06BS01
Bộ vòi tắm nóng/lạnh Mayfair MF06BS01
SKU: MF06BS01

Bộ vòi tắm nóng/lạnh cần gạt, đồng thau mạ chrome. (Đã bao gồm dây nối hoa sen 150cm, móc gác,  hoa sen nhựa mạ chrome).

Giá:

Liên hệ để biết giá
Liên hệ để biết giá
- 0%
COMET- Bộ vòi tắm sen mưa tròn Mayfair MF02BS02
COMET- Bộ vòi tắm sen mưa tròn Mayfair MF02BS02
SKU: MF02BS02

COMET- Bộ vòi tắm sen mưa tròn nóng/lạnh cần gạt âm tường, đồng thau mạ chrome.
(Hoa sen mưa gắn tường, nhựa mạ chrome, kt: Ø200mm)

Giá:

Liên hệ để biết giá
- 0%
Bộ vòi tắm sen mưa Mayfair MF03BS02
Bộ vòi tắm sen mưa Mayfair MF03BS02
SKU: MF03BS02

Bộ vòi tắm sen mưa vuông nóng/lạnh cần gạt âm tường, đồng thau mạ chrome.
(Hoa sen mưa gắn tường, nhựa mạ chrome.
Kt: 200x200mm)

Giá:

Liên hệ để biết giá
Liên hệ để biết giá
- 0%
Bộ vòi tắm sen mưa Mayfair SP02W01+SC D02
Bộ vòi tắm sen mưa Mayfair SP02W01+SC D02
SKU: SP02W01+SC D02

Bộ vòi tắm sen mưa tròn nóng/lạnh cần gạt, đồng thau mạ chrome.
(Bao gồm dây nối hoa sen mạ chrome, dài 150cm, sen mưa Ø200mm và sen tay nhựa mạ chrome).

Giá:

Liên hệ để biết giá
- 0%
Bộ vòi tắm sen mưa Mayfair ZC02W01+SC D02
Bộ vòi tắm sen mưa Mayfair ZC02W01+SC D02
SKU: ZC02W01+SC D02

Bộ vòi tắm sen mưa tròn nóng/lạnh 2 tay vặn, đồng thau mạ chrome.
(Bao gồm dây nối hoa sen mạ chrome, dài 150cm, sen mưa Ø200mm và sen tay nhựa mạ chrome).

Giá:

Liên hệ để biết giá
- 50%
Bộ vòi bồn tắm nóng/lạnh vuông 4 lỗ
Bộ vòi bồn tắm nóng/lạnh vuông 4 lỗ
SKU: MF03 BS04

Bộ vòi bồn tắm nóng/lạnh vuông 4 lỗ, đồng thau mạ chrome.
(Bao gồm dây nối hoa sen mạ chrome, dài 150cm, sen tay nhựa mạ chrome).

Giá:

4870000
- 0%
Bộ vòi bồn tắm nóng/lạnh vuông 5 lỗ
Bộ vòi bồn tắm nóng/lạnh vuông 5 lỗ
SKU: MF01 BS05

Bộ vòi bồn tắm nóng/lạnh vuông 5 lỗ, đồng thau mạ chrome.
(Bao gồm dây nối hoa sen mạ chrome, dài 150cm, sen tay nhựa mạ chrome).

Giá:

12370000
- 50%
Bộ vòi bồn tắm nóng/lạnh gắn sàn 1 ống
Bộ vòi bồn tắm nóng/lạnh gắn sàn 1 ống
SKU: MF STP02

Bộ vòi bồn tắm nóng/lạnh gắn sàn 1 ống, đồng thau mạ chrome.
(Bao gồm dây nối hoa sen mạ chrome, dài 150cm, sen tay nhựa mạ chrome).

Giá:

7870000
- 50%
Bộ vòi bồn tắm nóng/lạnh gắn sàn 2 ống
Bộ vòi bồn tắm nóng/lạnh gắn sàn 2 ống
SKU: SP01 A06

Bộ vòi bồn tắm nóng/lạnh gắn sàn 2 ống, đồng thau mạ chrome.
(Bao gồm dây nối hoa sen mạ chrome, dài 150cm, sen tay nhựa mạ chrome).

Giá:

7900000

Video Vòi sen tắm Mayfair nổi bật